Космос

В преследване на теорията на всичко

Поток "Космос"

е насочен към фундаменталните проблеми на физиката, космологията и общата теория на системите. Вече цял век двете основни теории, описващи наблюдаемата Вселена – квантовата механика и теорията на относителността, не могат да бъдат обединени. Едната е доказано валидна в света на елементарните частици, другата е безспорна в описанието на поведението на звездите и галактиките. Между тях обаче няма общ език. Нещо повече, формализмът на едната теория е несъвместим с формализма на другата теория. Към това се прибавят и откритите напоследък тъмна енергия и тъмна материя, които ни изправиха пред стъписващия факт, че двете основни теории във физиката обясняват поведението на едва 4% от предполагаемия мащаб на Вселената. Остават отворени много дълбоките въпроси за природата на пространството и времето – как така те се появяват от нищото с Големия взрив? Правените от десетилетия опити за изграждане на математически модели на струни и квантова гравитация са завладяващо убедителни, но нямаме каквито и да е критерии да установим коя всъщност от тези теории е валидна и кои не, и как е възможно всички вътрешно да се непротиворечиви, но само една да е реална? Каква обаче е връзката между тези абстракции с вселенски мащаби и бъдещето на Човека, обитаващ една прашинка зареяна из безкрайните простори на Вселената? Всъщност, тази връзка може би е от решаващо значение за разбирането на фундаменталния въпрос в човешкото измерение – как мислим и как познаваме света. Самият процес на мисленето е продукт от еволюцията на вселенските процеси и в познанието им се крие отговорът на въпроса за себепознанието и познанието въобще. Старият въпрос на философията за тъждеството на битие и съзнание, завещан на днешните модерни „точни“ науки, остава да виси с пълна сила, и отговорът му изисква разбиране на фундаментите на Природата, която Човекът познава, както и каква Природа представлява самия той. Липсата на този фундаментален отговор е и една от причините за фрагментирането на науките за Човека и неизбежното му схващане като една сложна, много сложна, но все пак машина. Ето защо от потока „Космос“, ние ще очакваме да получим съществен принос за разбирането на Човешкото Бъдеще.

Физика и Метафизика

Първата дискусия в потока "Космос" на проектът "Човешкото бъдеще". Разглежда се рационалното и ирационалното в контекста на детерминизъм и индетерминизъм. В контекста на спора между Алберт Айнщайн и Макс Борн дали квантовата механика е завършена теория се разглежда...

повече информация
Пространствено-времеви структури на Вселената

Пространствено-времеви структури на Вселената

Явленията във Вселената могат да бъдат описани като взаимно свързани пространствени точки. Съществуват два основни класа възможни пространствени конфигурации: линейна и сферична. Линейното пространство съдържа определен брой взаимно свързани точки, като техните...

повече информация

Програма на Поток "Космос"

[chronosly type=”event” category=”60″]

Последни коментари

    Архив

    Категории