В търсене на Човешкото Бъдеще

Безкрайния поток на познаващото себе си Човечество

Компонентна структура на личността

Разгледан е диалектическия метод за анализ на природата на личността, като индивидуален феномен на разумните системи. Компонентната структура показва връзките между мислене, език, труд, култура, знание, общуване, технологии и институции, както и вътрешната логика на...

повече информация

Физика и Метафизика

Първата дискусия в потока "Космос" на проектът "Човешкото бъдеще". Разглежда се рационалното и ирационалното в контекста на детерминизъм и индетерминизъм. В контекста на спора между Алберт Айнщайн и Макс Борн дали квантовата механика е завършена теория се разглежда...

повече информация

Обща типология на системите и фракталната структура на Разума

Първото изложение на теза в потока "Социум" на проектът "Човешкото бъдеще". Разглежда се хипотеза за обща типология на системите, в рамките на  която се дефинира Разумът като система. Предложената системна структура на Разума може да бъде използвана както за...

повече информация
Самосъзнание и мислене

Самосъзнание и мислене

Въпросът за природата на психичните процеси при хората продължава да няма задоволителен отговор. В науката са правени много опити за изграждане на работещи модели на човешкото мислене, но никой от тях не може да се похвали с изчерпателност. Ние все още не знаем как...

повече информация