На 5 октомври, понеделник, от 18:00 в музея “Земята и хората” официално ще бъде представен четиритомния труд на д-р ф.н. Иван Пунчев “Увод в системата на диалектическата логика”. Това е първото издание на мащабните изследвания на Иван Пунчев в областта диалектическата логика, в които се показва историческия генезис на идеята за нова некласическа математическа диалектика и диалектическа математика. Самата идея за обединение на диалектика и математика за първи път е издигната от средновековния философ, предтеча на съвременната наука, Никой Кузански. Иван Пунчев показва актуалността на тази идея и нейното огромно значение не само за развитието на съвременната наука, но и за бъдещата еволюция на човечеството като Космически разум.

Museum ||Earth and Man||

д-р ф.н. Иван Пунчев

д-р ф.н. Иван Пунчев

(1942 - 2009)

Повече от 40 години Иван Пунчев работи във Философия институт при Българската академия на науките, секция „Логика“. Има уникален принос към теорията на диалектико-логическите системи. С дълбоките си познания във философията на Хегел и историята и теорията на математиката, той може би беше най-добрия математик сред философите и най-добрия философ сред математиците. Той е продължител на концепцията за Космическа Философия със значителни иновационни идеи в тази област.