Социум

Рай или Ад?

Поток "Социум"

сякаш се насочва към най-злободневните проблеми, които засягат всеки от нас – 6 млрд. човешки същества. Но зад конкретните въпроси какво ще се случи с тази или онази глобална икономическа криза, каква ще е съдбата на държавите, народите и културите, какви чудеса още ще ни предостави технологията, стоят и по-дълбоки въпроси. Има ли универсални закони в човешката история или тя е само поредица от случайности? Какво ни е направило хора? Докъде във времето ще се простира човешкия разум в сегашната му форма? Какво ни чака зад т.нар. „сингулярност“? Какво всъщност е Разумът като космически феномен и можем ли да прогнозираме къде ще го срещнем във Вселената, така както вече успешно откриваме екзопланетите? Без отговори на тези въпроси, знанието ни за Човешкото бъдеще ще бъдат особено непълни. Но от друга страна пък тези отговори за невъзможни без познанието за най-абстрактните алгоритми, които ползваме когато мислим, както и за фундаментите на Космоса сред който ще търсим своите братя по разум. Може би решаването на злободневните проблеми на нашия социум, зависи от разбирането ни за космическия социум, който неизбежно ни очаква?

Обща типология на системите и фракталната структура на Разума

Първото изложение на теза в потока "Социум" на проектът "Човешкото бъдеще". Разглежда се хипотеза за обща типология на системите, в рамките на  която се дефинира Разумът като система. Предложената системна структура на Разума може да бъде използвана както за...

повече информация
Апокалипсис сега!

Апокалипсис сега!

С развитието на различни научни дисциплини стана ясно, че Земята е подложена периодично на резки промени, които имат катастрофичен характер. Има достатъчно много свидетелства за такива събития в миналото – огромни вулканични изригвания, удари на големи небесни тела,...

повече информация
Идеология и бъдеще

Идеология и бъдеще

Определение за идеология Съществуващи дефиниции и разбирания Популярното определение за идеологията е „система от взаимосвързани идеи за обществото и ролята на индивидите в него”. Това е крайно общо и съответно неточно определение, тъй като не ни дава разликата между...

повече информация
Бъдещето на човечеството

Бъдещето на човечеството

Човешката система има три основни компонента: биологичен, технологичен и институционален. Биологичният компонент е вид интерфейс, чрез който човешката система комуникира с околната среда. Сетивата на отделните хора и техните мисловни процеси служат за обработка на...

повече информация
Емпиризъм, демокрация и ислям

Емпиризъм, демокрация и ислям

През последното десетилетие на глобализацията бяха посветени огромно количество публикации. Бяха описани процеси, които са принципно нови за човечеството. Наред с това бяха и посочени и тези, които са съществували преди глобалната епоха, но които днес придобиха нови...

повече информация

Програма на Поток "Социум"

[chronosly type=”event” category=”73″]

Последни коментари

    Архив

    Категории