Първата дискусия в потока “Космос” на проектът “Човешкото бъдеще”. Разглежда се рационалното и ирационалното в контекста на детерминизъм и индетерминизъм. В контекста на спора между Алберт Айнщайн и Макс Борн дали квантовата механика е завършена теория се разглежда въпроса, възможно ли е да има научен метод, който да не допуска имплицитно съществуването на Бог.