Интелект

Квантова теория на човешката личност

Поток "Интелект"

е може би най-интригуващия за много хора. В момента водещите световни икономически сили отделят космически бюджети за изучаването на човешкия мозък. Напредъкът в чисто приложни задачи като търсенето на съдържание в интернет, езиков превод или софтуер за транскрибирането на говор към текст също изискват решаването на ключови задачи от създаването на Изкуствен Интелект. Въпреки това обаче, подходът остава типичния за съвременната наука – дискретно описание на нещо, което е цялостно и непрекъснато. Загадката на човешката личност продължава да стои и едва сега, започва да се утвърждава мнението, че е много трудно да се разбере нейната енигма, без разбирането на това как работи и човешкия организъм като цяло, както и какво представлява процесът и същността на живота въобще. Ние смятаме, че тези сами по себе си грандиозни научни задачи не могат да бъдат решени без идеите, които ще генерираме в другите потоци на Проектът „Човешко бъдеще“. Не можем да имаме разбиране как Човекът мисли, без да имаме работеща теория за пространството, времето и реалността на всичките нива, които познаваме. Не можем да създадем Изкуствен Интелект без да имаме понятие що е това Разум, как той възниква в космически мащаби от Живота въобще и дали самият Живот е уникално или универсално космическо явление. В потока „Интелект“ ще предложим наш подход към решаването на тези проблеми, който пряко кореспондира, но и се отличава от идеите на други хора и групи, работещи в това направление, тъкмо със своята интегрираност в Космоса като цяло.
Самосъзнание и мислене

Самосъзнание и мислене

Въпросът за природата на психичните процеси при хората продължава да няма задоволителен отговор. В науката са правени много опити за изграждане на работещи модели на човешкото мислене, но никой от тях не може да се похвали с изчерпателност. Ние все още не знаем как...

повече информация
Системна теория на разума

Системна теория на разума

За общата теория на системите За да се разбере човекът като система е необходимо да формулираме основните аксиоматични понятия на една системна теория, с която човекът може да бъде изследван и описан. Съществуващата теория на системите представлява огромно поле от...

повече информация

Последни коментари

    Архив

    Категории