Логос

Увод в диалектическата логика

Поток "Логос"

ще се базира върху програмата за обединение на философия и математика като най-абстрактните инструменти на научното познание, изложена от българския философ д-р Иван Пунчев в четирите тома на неговия „Увод в диалектическата логика“. Трябва да бъдат намерени практически решения за  това обединение, защото тъкмо то ще даде научната методика, която ще се прилага в другите Потоци на проекта. Потокът “Логос” не е насочен само към философи и математици, а към всички, които искат да разберат историята на научното познание като форма на еволюцията на човешкия разум въобще, както и промените, пред които сме изправени всички ние. Първоначално темите в Поток “Логос” ще са посветени на популярното изложение на идеите за математическа диалектика и диалектическа математика в “Увод в диалектическата логика”, но постепенно фокусът ще се премести върху конкретни задачи поставени от д-р Пунев в неговия труд: изследване на алгебрата на комплексите числа като формален апарат на диалектическата логика, моделиране на математически алгоритми за диалектическо умозаключение, фракталната структура на диалектическото понятие като универсална схема за анализ и др.

Компонентна структура на личността

Разгледан е диалектическия метод за анализ на природата на личността, като индивидуален феномен на разумните системи. Компонентната структура показва връзките между мислене, език, труд, култура, знание, общуване, технологии и институции, както и вътрешната логика на...

повече информация
Увод в системата на диалектическата логика

Увод в системата на диалектическата логика

Трудът на Иван Пунчев, озаглавен „Увод в системата на диалектическата логика”, представлява четиритомник, посветен на един от най-фундаменталните и най-трудните проблеми на философският разум, а именно на условията и предпоставките за изграждане на цялостна система на...

повече информация

Последни коментари

    Архив

    Категории