В търсене на
Човешкото Бъдеще

Безкрайния поток на познаващото себе си
Човечество

Време и място за срещи

След близо двумесечна пауза Проектът „Човешкото бъдеще“ продължава със своята програма. Прекъсването беше наложено от необходимостта да се намери място за провеждане на сбирките, съответно и удобно време. В момента има възможност да се ползва в съботите... повече информация
Официално представяне на четиритомния труд на д-р ф.н. Иван Пунчев „Увод в системата на Диалектическата логика“

Официално представяне на четиритомния труд на
д-р ф.н. Иван Пунчев „Увод в системата на Диалектическата логика“

На 5 октомври, понеделник, от 18:00 в музея „Земята и хората“ официално ще бъде представен четиритомния труд на д-р ф.н. Иван Пунчев „Увод в системата на диалектическата логика“. Това е първото издание на мащабните изследвания на Иван Пунчев в... повече информация

За Човешкото Бъдеще

Познавателната ситуация днес   В началото на 21 век най-изучаваният от науката обект е човека. В същото време, най-непознатия за науката обект е отново човека. Така наречените хуманитарни науки ни поднасят ежедневно огромен обем данни за нашето битие. В същото... повече информация

Компонентна структура на личността

Разгледан е диалектическия метод за анализ на природата на личността, като индивидуален феномен на разумните системи. Компонентната структура показва връзките между мислене, език, труд, култура, знание, общуване, технологии и институции, както и вътрешната логика на... повече информация

Обща типология на системите и фракталната структура на Разума

Първото изложение на теза в потока „Социум“ на проектът „Човешкото бъдеще“. Разглежда се хипотеза за обща типология на системите, в рамките на  която се дефинира Разумът като система. Предложената системна структура на Разума може да бъде... повече информация

Физика и Метафизика

Първата дискусия в потока „Космос“ на проектът „Човешкото бъдеще“. Разглежда се рационалното и ирационалното в контекста на детерминизъм и индетерминизъм. В контекста на спора между Алберт Айнщайн и Макс Борн дали квантовата механика е... повече информация

Програма на
Проекта "Човешкото бъдеще"

No events found