Време и място за срещи

След близо двумесечна пауза Проектът “Човешкото бъдеще” продължава със своята програма. Прекъсването беше наложено от необходимостта да се намери място за провеждане на сбирките, съответно и удобно време. В момента има възможност да се ползва в съботите...

Компонентна структура на личността

Разгледан е диалектическия метод за анализ на природата на личността, като индивидуален феномен на разумните системи. Компонентната структура показва връзките между мислене, език, труд, култура, знание, общуване, технологии и институции, както и вътрешната логика на...

Обща типология на системите и фракталната структура на Разума

Първото изложение на теза в потока “Социум” на проектът “Човешкото бъдеще”. Разглежда се хипотеза за обща типология на системите, в рамките на  която се дефинира Разумът като система. Предложената системна структура на Разума може да бъде...

Физика и Метафизика

Първата дискусия в потока “Космос” на проектът “Човешкото бъдеще”. Разглежда се рационалното и ирационалното в контекста на детерминизъм и индетерминизъм. В контекста на спора между Алберт Айнщайн и Макс Борн дали квантовата механика е...
Официално представяне на четиритомния труд на д-р ф.н. Иван Пунчев “Увод в системата на Диалектическата логика”

Официално представяне на четиритомния труд на
д-р ф.н. Иван Пунчев “Увод в системата на Диалектическата логика”

На 5 октомври, понеделник, от 18:00 в музея “Земята и хората” официално ще бъде представен четиритомния труд на д-р ф.н. Иван Пунчев “Увод в системата на диалектическата логика”. Това е първото издание на мащабните изследвания на Иван Пунчев в...