Пространствено-времеви структури на Вселената

Пространствено-времеви структури на Вселената

Явленията във Вселената могат да бъдат описани като взаимно свързани пространствени точки. Съществуват два основни класа възможни пространствени конфигурации: линейна и сферична. Линейното пространство съдържа определен брой взаимно свързани точки, като техните...
Увод в системата на диалектическата логика

Увод в системата на диалектическата логика

Трудът на Иван Пунчев, озаглавен „Увод в системата на диалектическата логика”, представлява четиритомник, посветен на един от най-фундаменталните и най-трудните проблеми на философският разум, а именно на условията и предпоставките за изграждане на цялостна система на...
Самосъзнание и мислене

Самосъзнание и мислене

Въпросът за природата на психичните процеси при хората продължава да няма задоволителен отговор. В науката са правени много опити за изграждане на работещи модели на човешкото мислене, но никой от тях не може да се похвали с изчерпателност. Ние все още не знаем как...
Системна теория на разума

Системна теория на разума

За общата теория на системите За да се разбере човекът като система е необходимо да формулираме основните аксиоматични понятия на една системна теория, с която човекът може да бъде изследван и описан. Съществуващата теория на системите представлява огромно поле от...
Апокалипсис сега!

Апокалипсис сега!

С развитието на различни научни дисциплини стана ясно, че Земята е подложена периодично на резки промени, които имат катастрофичен характер. Има достатъчно много свидетелства за такива събития в миналото – огромни вулканични изригвания, удари на големи небесни тела,...