Физика и Метафизика

Първата дискусия в потока “Космос” на проектът “Човешкото бъдеще”. Разглежда се рационалното и ирационалното в контекста на детерминизъм и индетерминизъм. В контекста на спора между Алберт Айнщайн и Макс Борн дали квантовата механика е...
Пространствено-времеви структури на Вселената

Пространствено-времеви структури на Вселената

Явленията във Вселената могат да бъдат описани като взаимно свързани пространствени точки. Съществуват два основни класа възможни пространствени конфигурации: линейна и сферична. Линейното пространство съдържа определен брой взаимно свързани точки, като техните...