Обща типология на системите и фракталната структура на Разума

Първото изложение на теза в потока “Социум” на проектът “Човешкото бъдеще”. Разглежда се хипотеза за обща типология на системите, в рамките на  която се дефинира Разумът като система. Предложената системна структура на Разума може да бъде...
Апокалипсис сега!

Апокалипсис сега!

С развитието на различни научни дисциплини стана ясно, че Земята е подложена периодично на резки промени, които имат катастрофичен характер. Има достатъчно много свидетелства за такива събития в миналото – огромни вулканични изригвания, удари на големи небесни тела,...
Идеология и бъдеще

Идеология и бъдеще

Определение за идеология Съществуващи дефиниции и разбирания Популярното определение за идеологията е „система от взаимосвързани идеи за обществото и ролята на индивидите в него”. Това е крайно общо и съответно неточно определение, тъй като не ни дава разликата между...
Бъдещето на човечеството

Бъдещето на човечеството

Човешката система има три основни компонента: биологичен, технологичен и институционален. Биологичният компонент е вид интерфейс, чрез който човешката система комуникира с околната среда. Сетивата на отделните хора и техните мисловни процеси служат за обработка на...
Емпиризъм, демокрация и ислям

Емпиризъм, демокрация и ислям

През последното десетилетие на глобализацията бяха посветени огромно количество публикации. Бяха описани процеси, които са принципно нови за човечеството. Наред с това бяха и посочени и тези, които са съществували преди глобалната епоха, но които днес придобиха нови...