Самосъзнание и мислене

Самосъзнание и мислене

Въпросът за природата на психичните процеси при хората продължава да няма задоволителен отговор. В науката са правени много опити за изграждане на работещи модели на човешкото мислене, но никой от тях не може да се похвали с изчерпателност. Ние все още не знаем как...
Системна теория на разума

Системна теория на разума

За общата теория на системите За да се разбере човекът като система е необходимо да формулираме основните аксиоматични понятия на една системна теория, с която човекът може да бъде изследван и описан. Съществуващата теория на системите представлява огромно поле от...